Miniszterelnökség

MVH

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Herman Ottó Intézet

 Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Leader logoVulkánok Völgye Leader

Tájékoztató közlemény

Kedvezményezett neve: Kővágóörs Község Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 8254 Kővágóörs, Petőfi Sándor utca 2.
Kedvezményezett képviselője: Horváth Dezső polgármester

Felhívás címe: Kulturális eszközbeszerzés
Felhívás kódja: VP6-19.2.1.-97-3-17

Támogatói Okirat iratazonosítója: 3455200425
Projekt azonosítója: 3424645341
Projekt címe: Orgona beszerzés Kővágóörs településre
A projekt teljes költsége összesen: 16 689 999 Ft
A vissza nem térítendő támogatás összege: 15 855 499 Ft

Projektünk megvalósításával Kővágóörs Község Önkormányzata is csatlakozott a Leader zenei udvar hálózathoz, melyet a kultúra magasabb szintre emelése, valamint a zene szeretete és a közösségépítés célja motivált.

Projektünk keretében 1 db Content Chapel 354R típusú orgona került beszerzésre, melyhez kapcsolódóan az ingyenes nyitórendezvény 2024. február 24-én, 15:00 órai kezdettel került megtartásra, melyen köszöntő beszédet mondott Horváth Dezső, Kővágóörs Község Önkormányzatának polgármestere.

Az ingyenes nyitórendezvényen lehetőséget biztosítottunk általános iskolás tanulónak is a bemutatkozásra, így az orgonán Müller Ilona zongoraművész, zenetanár mellett Gerics Natália általános iskolai diák játszott, továbbá énekükkel Koczor Leila és Horváth Dorottya általános iskolai tanulók is közreműködtek. Az ünnepélyes és ingyenes nyitórendezvényt követően a pályázat megvalósításának támogatóit köszönőlapokkal jutalmazták, majd a vendégeket állófogadás várta.

SZ2020 logó.jpg
Kelt: Kővágóörs, 2024. 02. 26.

Horváth Dezső, polgármester
Kővágóörs Község Önkormányzata
sk.

Leader logoVulkánok Völgye Leader

Tájékoztató közlemény


Kedvezményezett neve: Lesencefalu Község Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 8317 Lesencefalu Kossuth utca 46.
Kedvezményezett képviselője: Dr. Kázsmér-Nyirő Katalin polgármester

Felhívás címe: Kulturális eszközbeszerzés
Felhívás kódja: VP6-19.2.1.-97-3-17

Támogatói Okirat iratazonosítója: 3485147763
Projekt azonosítója: 3442112359
Projekt címe: „Legyen a zene mindenkié! - Zongorabeszerzés Lesencefalu Község Önkormányzata részére
A projekt teljes költsége összesen: 16 672 500 Ft
A vissza nem térítendő támogatás összege: 15 825 244 Ft

Projektünk megvalósításával Lesencefalu Község Önkormányzata is csatlakozott a Leader zenei udvar hálózathoz, melyet a kulturális és közösségi élet fellendítése, a kultúra magasabb szintre emelése, valamint a zene szeretete és a közösségépítés célja motivált.

Projektünk keretében 1 db Kawai GX3 fekete magasfényű zongora került beszerzésre, melyhez kapcsolódóan az ingyenes nyitórendezvény 2024. február 24-én, 17:00 órai kezdettel került megtartásra.

A 2024. február 24-én megtartott ingyenes nyitórendezvényen köszöntő beszédet mondott Dr. Kázsmér-Nyirő Katalin, Lesencefalu Község Önkormányzatának polgármestere, Bedő Lajos, a Vulkánok Völgye Egyesület elnöke, valamint Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, aki egyben a térség országgyűlési képviselője is. A köszöntők végén Stadler Dezső atya áldotta meg a zongorát.

Az ingyenes nyitórendezvényen lehetőséget biztosítottunk általános iskolás tanulónak is a bemutatkozásra, így a zongorán elsőként a helyi Kendeh család tagjai, a szülők, Andrea és Zsolt, valamint a gyerekek, Rozi, Péter, Sári és Panni játszottak, majd Érdi Tamás zongoraművész adott koncertet. A nagy érdeklődés mellett megvalósult ingyenes nyitórendezvény fényét tovább emelte a Gulyás Éva Jegyző Asszony által megnyitott „Négy évszak” című fotókiállítás is, mely Kovács Eszter munkásságát dicsérte. Az ünnepélyes és ingyenes nyitórendezvényt követően a vendégeket állófogadás várta.

SZ2020 logó.jpg

Kelt: Lesencefalu, 2024. 02. 26.

Dr. Kázsmér-Nyirő Katalin, polgármester
Lesencefalu Község Önkormányzata
sk.
 

 Leader logoVulkánok Völgye Leader

Szakmai beszámoló"Orgona Hangja a Római Katolikus Templomban" c.
LEADER Kulturális Eszközbeszerzés cimû pályázat

Alapitványunk a LEADER VP6-19.2.L-97-3-17 sz. felhívásra adott be pályázatot, aminek a keretén belül egy CONTENT CHAPEL 346R digitális templomi orgona gyári külsö hangrendszerrel eszközre nyelt támogatást.

Az Alapítvány kiemelt céljai között szerepel a kultúra támogatása, mellyel Ábrahámhegy Község Önkormányzatát, illetve lakosait, nyaralótulajdonosait, az idelátogató turisták igényeit ki tudja elégíteni. Jelen Orgona beszerzésével az Ábrahámhegy Római Katolikus Plébániában lévõ, régi és mûszakilag elavult kulturális eszközt szeréttük volna megúj ítani, de ez idáig anyagi okok miatt erre nem volt lehetõség.

A helyi LEADER Pályázat jó lehetőséget kínált erre vonatkozóan és a sikeres pályázattal régi álma valósulhatott meg az Alapítványnak. Az orgona nyilvánosságnak történõ bemutatására koncertet szervezrünk.

PRO Ábrahámhegy Alapítvány a LEADER Vulkánok Völgye Egyesület Kulturális Eszközbeszerzés pályázat keretében egy CONTENT CHAPEL 346R digitális templomi orgonát nyert el. Az ünnepélyes átadásra a 2023. 07.02-án került sor, a vasárnapi Szent Misét követõen, melyet Bedy Imre plébános Úr celebrált.

A prograrnon a meghívottként volt jelen többek között Bedõ Lajos Sándor, a Leader Vulkánok Völgye Egyesület Elnöke, és az ünnepség keretein köszönthettük Csiza Elemér, a Leader Vulkánok Völgye Egyesület munkaszervezet-vezetõjét, valamint Rák Csaba zenetanár, hangszerkereskedõ, a Kawaii gyár területi képviselőjét

Az erre az alkalomra összeállított mûsorban számítottunk a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola tanárárai és diákjaira.

A Szent Misét követõen Vella Ferenc Zsolt polgármester tarott ünnepélyes beszédet, illetve felkonferálta Kosóczki Tamás orgonamûvész-tanárt, aki megszólaltatta a pályázat keretében nyeli orgonát.

Kosóczki Tamás felsõfokú zenei tanulmányait a Liszt Ferenc Zenemüvészeti Egyetemen végezte: Szegeden, illetve Budapesten. Pályafutása során tanárai voltak: Leányfalusi Vilmos, dr. Csanádi László, Lantos István, dr. Karasszon Dezsõ és dr. Ruppeli István. Budapesten, a Bartók Béla Nemzeti Hangverseny teremben 20 l O õszén tartotta doktori hangversenyét, valamint ezt követõen védte meg doktori értekezését, melyet a XX. század elsõ felében tevékenykedõ jelentõs magyar orgonatervezõ-szakértõk diszpozícióiról (orgonaterveirõl) írt, A mûvész-doktori (DLA) fokozatot a Liszt Ferenc Zenemûvészéti Egyetem Mestertestülete Summa cum laude minõsítéssel ítélte meg számára.

Tanári pályáját 1999-ben Békéscsabán a Mûvészeti Szakközépiskolában kezdte, majd egy évig a váci zeneiskolában tanított, 2008 óta a bajai Liszt Ferenc AMI orgona és zongora tanára. Oktatóként 20 l O szeptembere óta él bajai Eötvös József Fõiskolán tevékenykedik, fõiskolai docens.

A bajai Belvárosi Orgonaesték sorozatot 1998-ban alapította meg. 2003 óta a bajai belvárosi templom orgonistája. 2002-ben elnyerte a Köztársasági ösztöndíjat, 2005-ben és 2006-ban pedig a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kiirt Fischer Annie ösztöndíjat Koncertezõ mûvész, hazánk nagyvárosaiban rendszeresen ad hangversenyeket, valamint külföldön is, idáig Ausztriában, Németországban, Svájcban, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában és Ukrajnában élvezhette játékát a közönség.

Játéka során többek között Bach, Handl művei csendültek fel, melyek csodásan csengtek a templom falai között.

Véleményiink szerint az orgona maximális kihasználtsággal tud működni, egy új közösségi eleme lett életünknek.


SZ2020 logó.jpg
Kondor Lászlóné
elnökLeader logoVulkánok Völgye LeaderSzakmai beszámoló


Pályázó: Kővágóörs-Révfülöp-Kapolcs (Sion) Evangélikus Egyházközség
Ügyfél-azonosító: 1004412030
Projektazonosító: 3336061842
Támogatási összeg: 11 075 670 Ft

Projekt címe: Harsanó Orgona Hangja

Az Egyházközség a Vulkánok Völgye Egyesület által kiírt kulturális eszközbeszerzés című helyi felhívására pályázatot nyújtott be melynek keretében egy Content cantate 346-R digitális templomi orgonát szerzett be. Az orgona ünnepélyes átadására nyitó koncert keretében 2023 január 7.én 16:00-kor került sor.
A mindenki számára ingyenes nyitókoncert egyházi köszöntéssel kezdődött.
Utána a fellépők bemutatása történt. Az orgona koncerten lehetősége nyílt egy általános iskolai tanulónak a szereplésre, bemutatkozásra. Így a koncert a tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola harmadik osztályos tanulója furulya előadásával kezdődött. Szekerczés Lili tíz perces előadásával elbűvölte a közönséget. Bár még fiatal mégis magabiztosan adta elő a furulya darabokat, melyek az Alemande, valamint Back parasztkantátája voltak. Az ifjú fellépő után következett a tapolcai zeneiskola zongora tanára, Müller Ilona művésznő, aki különböző szerzőktől orgonadarabokat adott elő. A koncert különlegessége volt, hogy az előadott művekhez a helyi lelkész imaasszociációkat fűzött, mely egy különleges hangulatot adott az egész koncertnek.
A Müller Ilona művésznő által
előadott darabok: Georg Böhm: Gelobet Seist Du, Jesu Christ, Domenico Zipolli: Pastorale, J. S. Bach: 3 korálelőjáték (1. Wer nur den lieben Gott lasst walten, 2. Jesus, meine Zuversicht, 3. Vom Himmel hock, da komm ich her), Louis Claude Daquin: Noel, J. S. Bach: Andante és Vivace a Pastorale-ból.
A
családias hangulatú orgonakoncerten 58 fő vett részt.
Az újévi orgona koncert hálaadással és áldással
végződött.


SZ2020 logó.jpg

Veress István
evangélikus lelkész
 


Leader logoVulkánok Völgye Leader

Szakmai beszámoló

 

Kedvezményezett neve: Balatonhenyei Református Egyházközség
Kedvezményezett címe: 8275 Balatonhenye, Kossuth Lajos utca 22.
Kedvezményezett képviselője: Gondos Gábor Ferenc, lelkipásztor és Kántor Gyula, gondnok

Felhívás címe: Kulturális eszközbeszerzés
Felhívás kódja: VP6-19.2.1.-97-3-17

Támogatói Okirat iratazonosítója: 3348070768
Projekt azonosítója: 3324897114
Projekt címe: „Zongorabeszerzés a Balatonhenyei Református Egyházközség részére”
A projekt teljes költsége összesen:12 817 835Ft
A vissza nem térítendő támogatás összege: 12 099 277Ft

Projektünk megvalósításával a Balatonhenyei Református Egyházközség is csatlakozott a Leader zenei udvar hálózathoz, melyet a kultúra magasabb szintre emelése, valamint a zene szeretete és a közösségépítés célja motivált. Projektünk keretében1 db Kawai GL-50 fekete magasfényű zongora került beszerzésre, melyhez kapcsolódóan az ingyenes nyitórendezvény 2022. augusztus 28-án, vasárnap korai este, 18:00 órai kezdettel került megtartásra. A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása tevékenység keretében a kötelező tájékoztatási tábla (projekttábla) kihelyezésre került a megvalósítással érintett helyszínre. A 2022. augusztus 28-án megtartott ingyenes nyitórendezvényen köszöntő beszédet mondott Kulin Miklós, Balatonhenye Község polgármestere, Gondos Gábor Ferenc, lelkipásztor és Kádár Roland, a Balatonhenyei Református Egyházközség segédlelkésze. Az ingyenes nyitórendezvényen lehetőséget biztosítottunk Dr. Ludmány János zongoraművész általános iskolás tanulójának is a bemutatkozásra, aki után Dr. Ludmány János zongoraművész közreműködött a zongora ünnepélyes felavatásában. Az ünnepélyes és ingyenes nyitórendezvényt követően a vendégeket szeretetvendégség fogadta. A rendezvényről, a fellépőkről és a meghívottakról fotódokumentáció és jelenléti ív készült, mely a záró elszámolás keretében benyújtásra került.

Kelt: Balatonhenye, 2022. szeptember 01.

SZ2020 logó.jpgGondos Gábor Ferenc, lelkipásztor
Kántor Gyula, gondnok
Balatonhenyei Református Egyházközség

 

 

 

 

 

 

Leader logoVulkánok Völgye Leader

Szakmai beszámoló

 

Kedvezményezett neve: Hegyesd Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 8296 Hegyesd, Zrínyi utca 1.
Kedvezményezett képviselője: Stark Sándor, polgármester
Felhívás címe: Kulturális eszközbeszerzés
Felhívás kódja: VP6-19.2.1.-97-3-17
Támogatói Okirat iratazonosítója: 3292219754
Projekt azonosítója: 3266784712
Projekt címe: „Orgonabeszerzés Hegyesd község részére”
A projekt teljes költsége összesen: 9 880 099 Ft
A vissza nem térítendő támogatás összege: 9 386 093 Ft

Projektünk megvalósításával Hegyesd község is csatlakozott a Leader zenei udvar hálózathoz, melyet a kultúra magasabb szintre emelése, valamint a zene szeretete és a közösségépítés célja motivált. Projektünk keretében 1 db Content Chapel 246R digitális templomi orgona került beszerzésre, melyhez kapcsolódóan az ingyenes nyitórendezvény 2022. május 27-én, péntek délután 14:00 órai kezdettel került megtartásra. A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása tevékenység keretében a kötelező tájékoztatási tábla (projekttábla) kihelyezésre került a megvalósítással érintett helyszínre. A 2022. május 27-én megtartott ingyenes nyitórendezvényen köszöntő beszédet mondott Stark Sándor, Hegyesd Község polgármestere, Illés Sándor plébános, Bedő Lajos, a Vulkánok Völgye Egyesület elnöke, Csiza Elemér, a Vulkánok Völgye Egyesület munkaszervezetének vezetője, valamint a térség országgyűlési képviselője, Dr. Navracsics Tibor. Az ingyenes nyitórendezvényen lehetőséget biztosítottunk Szabó Zsombor tapolcai általános iskolás tanulónak is a bemutatkozásra, aki után Fekete Gábor kántor folytatta az orgonajátékot. A rendezvényről, a fellépőkről és a meghívottakról fotódokumentáció és jelenléti ív készült, mely a záró elszámolás keretében benyújtásra került. 

Kelt: Hegyesd, 2022. május 31.

SZ2020 logó.jpgStark Sándor, polgármester sk.
Hegyesd Község Önkormányzata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leader logoVulkánok Völgye Leader

Beszámoló a „Kövágóörsi zongora hangja" című rendezvénysorozat nyitó eseményéről

 

Dátum: 2021. október 30. (szombat)

Időpont: 17,00 óra


Helyszín: Művelődési Ház - 8254 Kővágóörs, Jókai utca 49.

 

A polgármester köszöntőjében elmondta, hogy az Önkormányzat pályázott kulturális eszköz beszerzésére és 11,96 millió forintot nyert el, ebből egy KAWAI GX-3 EV-IN típusú zongorát vásárolt. A zongora átadása a mai napon történik, ahol a műsor első felében a Révfülöpi Általános Iskola kővágóörsi tanulói adnak kulturális műsort, majd Tompos András József és Juhász Judit játszik a zongorán. A maghívón Juhász Judit neve nem lett feltüntetve, ugyanis az 50 órás iskolai kötelező szolgálatát tölti az önkormányzatnál, mellette sakkozik, az őszi szünetben is országos versenyen vett részt, ezért az 1 hónappal ezelőtt elkészült meghívó készítésénél bizonytalan volt a részvétele, de hazaért a versenyről és az ő játékát is élvezhetik a jelenlévők. Juditról még annyit elmondott, hogy korosztályában Magyarország legjobb női sakkozója.

A köszöntő után Iván Katalin Kővágóörs díszpolgára ismertette a műsorban hallható verseket, idézeteket.

Kurányi Gellért és Koczor Leila tolmácsolásában hallható volt Mikszárth Kálmán. Házi zene c. verse, Kurányi Gellért és Koczor Richárd Bereczki Zoltán: A zongorán újra szó a dal c. szerzeménye és Péter Botond és Péter Bence előadásában híres emberek gondolatai a zenéről hangzottak el.
 

A műsor második felében Tompos András József előadásában elhangzott:
Beethoven: Holdfény szonáta
Bach: Prelude
Chopin: Prelude
Filmzene: Ameli csodálatos élete
Dvořák: Új világ szimfónia
 

Juhász Judit előadásában elangzott:
C. Gurlitt: Scherzo
Yisuma: Riwer flows is you
 

A műsor végén a polgármester megköszönte a részvételt és reményét fejezte ki, hogy a jövőben több ilyen zenei élményben lesz része az érdeklődőknek. Örömét fejezte ki, hogy vannak fiatalok, akik komolyan foglalkoznak a zenével, elmondta, hogy rendelkezésükre áll a zongora a gyakorláshoz, vegyék igénybe, ezzel is utat mutatva a zene iránt érdeklődőknek, hogy van lehetőség tanulásra, gyakorlásra annak, aki komolyan gondolja.

SZ2020 logó.jpg

Kővágóörs, 2021. november 05.


Horváth Dezső
polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

Leader logoVulkánok Völgye Leader

MEGHÍVÓ

INGYENES NYITÓRENDEZVÉNYRE

 

Dátum: 2022. május 27. (péntek)

Időpont: 14,00 óra


Helyszín: Hegyesd - Templom


Hegyesd Község Önkormányzata 3266784712 projektazonosító számon pályázatot nyújtott be a Kulturális eszközbeszerzés című, VP6-19.2.1.-97-3-17 azonosító számú kiírásra, melyen támogatást nyert 1 db Content Chapel 246R digitális orgona beszerzésre. 
A projekt keretében ingyenes nyitórendezvény kerül megtartásra, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját.

A rendezvény időpontja: 2022. május 27. (péntek), 14:00 óra
A rendezvény helyszíne: Hegyesd - Templom
8296 Hegyesd, Petőfi utca 21.

PROGRAM:
14:00 - ORGONA MEGÁLDÁSA, közreműködik Illés Sándor, plébános
14:15 - ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ, melynek keretében köszöntőt mond STARK SÁNDOR Hegyesd Község polgármestere és DR. NAVRACSICS TIBOR, országgyűlési képviselő
14:30 - ORGONAKONCERT, ingyenes nyitórendezvény keretében felavatásra kerül a pályázati támogatás útján elnyert orgona

SZ2020 logó.jpgA műsorváltozás jogát fenntartjuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leader logoVulkánok Völgye Leader

Zongora avató Uzsán

 


Dátum: 2021. november 13.
Időpont: 17,00 óra

Helyszín: Uzsa


Projektünk megvalósításával Uzsa is csatlakozott a Leader zenei udvar hálózathoz, melyet a kultúra magasabb szintre emelése, valamint a zene szeretete és a közösségépítés célja motivált. Projektünk keretében 1 db Kawai GL50 (188cm) fekete magasfényű zongora került beszerzésre, melyhez kapcsolódóan az ingyenes nyitórendezvény 2021. november 13-án délután 17:00 órai kezdettel került megtartásra.

A program kezdéseként a megjelenteket Táborosi László Uzsa Község polgármestere köszöntötte. Az ünnepség keretein belül beszédet mondott Bedő Lajos Zalahaláp Község polgármestere, a Vulkánok Völgye Egyesület elnöke; valamint Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő is. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Csiza Elemér, a Leader Vulkánok Völgye Egyesület munkaszervezet-vezetője és Tóth Csaba, Lesenceistvánd Község Polgármestere is.
A rendezvényen fényét Ludmányi János zongoraművész, a magyar kortárs zenei élet meghatározó művészegyénisége emelte, aki tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen folytatta. A művész úr számos versenyen és előadáson vett részt sikerrel, köszönhetőan gazdag és sokszínű repertoárjának. Összességében elmondható, hogy Ludmányi János a magyar kortárs zenei élet meghatározó művészegyénisége, aki folyamatos érdeklődést, felkérést kap hazánkban.

A rendezvényen lehetőséget biztosítottunk általános iskolás tanulóknak is a bemutatkozásra. Egyikük Gábor Emma uzsai lakos volt, aki több könnyedebb darabbal szórakoztatta a meghívott vendégeket, másik fellépőnk pedig Balázs Szilárd, a Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola növendéke volt.SZ2020 logó.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Leader logoVulkánok Völgye Leader

Zongora avató
nyitó koncert
Ábrahámhegyen


Ábrahámhegy Önkormányzata a Vulkánok Völgye Egyesület által kiírt VP-19.2.1-97-3-17 számú kulturális eszközbeszerzés helyi felhívásra pályázatot nyújtott be.

Támogatást nyert 1 db KAWAI GX5PE akusztikus zongora beszerzésre.
Az ünnepélyes zongora átadó koncertre többszöri halasztást követően 2021.október 22.-én került sor Ábrahámhegy művelődési házban.

Az egybegyűlteket először Vella Zsolt polgármester köszöntötte. Elmondta, hogy ezzel a beszerzéssel a település régi álma valósult meg, hiszen a lakosságnak beleértve az üdülőtulajdonosokat is nagy igénye van a minőségi koncertekre. Ehhez fogja adni az alapot ez a csodálatos zongora. Következő köszöntőt Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő mondta, aki a Leader Zenei Udvar jelentőségét hangsúlyozta a térségben. A Vulkánok Völgye Egyesületet Mészáros László alelnök képviselte, aki röviden a térségben elért eredményekről és tervekről beszélt.

A hangszert és a programot Erdélyből idelátogató Aczél Péter László ismertette.
A koncerten először általános iskolás gyerekek, köztük hátrányos helyzetűek is léptek fel rövid ének darabok előadásával.
Ezt követően Vida Klaudia zenetanár, zongora művésznő adott koncertet. A helyi közönség és a meghívott vendégek áhítattal hallgatták a művésznő csodálatos játékát.

Polgármester Úr a koncertet követően elmondta, hogy a zongorát az önálló koncertprogramokon túl a különböző települési rendezvények, ünnepségek tárlatmegnyitók alkalmából is hallhatja a közönség. Lehetőséget biztosítanak a helyi és környékbeli zenét tanuló gyerekek és tanáraik számára a zongora használatára.

SZ2020 logó.jpg


Ábrahámhegy, 2021. 10.25.

Fotók: Herczeg Zoltán | Zongorahang Ábrahámhegyen díszünnepség 2021. október 22-én.
Leader logoVulkánok Völgye Leader

Beszámoló a „Legyen a zene mindenkié" projekt nyítórendezvényérőlDátum: 2021. augusztus 14.
Időpont: 17,30 óra


Helyszín: Káptalantóti


Káptalantóti Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a LEADER Kulturális Eszközbeszerzés – VP6-19.2.1-97-3-17 számú pályázati kiírás keretében egy Kawai GX3 fekete magasfényű zongora beszerzése tárgyában.

Az ingyenes nyitórendezvény 2021. augusztus 14-én délután 17:30 órai kezdettel került megtartásra. A program kezdéseként a megjelenteket Csom Károlyné, Káptalantóti Község polgármestere köszöntötte. Az ünnepség keretein belül beszédet mondott Navracsics Tibor, Veszprém megye 3. sz. választókerületének új elnöke, az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős valamint az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém nyertes pályázati programja megvalósításának koordinálásáért felelős kormánybiztos, továbbá Csiza Elemér, a Leader Vulkánok Völgye Egyesület munkaszervezet-vezetője is.

A rendezvényen fényét Fejes Krisztina zongoraművész, a magyar kortárs zenei élet meghatározó művészegyénisége emelte. A rendezvényen lehetőséget biztosítottunk általános iskolás tanulónak is a bemutatkozásra.
SZ2020 logó.jpg

Káptalantóti, 2021. augusztus 14.


Csom Károlyné
polgármester

 

 

 

 

 

Leader logoVulkánok Völgye Leader

Beszámoló az akusztikus zongora ünnepélyes átadásárólDátum: 2020. augusztus 05, szerd
Időpont: 17,00 óra


Helyszín: Lesenceistvánd


Lesenceistvánd Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a LEADER Kulturális Eszközbeszerzés – VP6-19.2.1-97-3-17 számú pályázati kiírás keretében egy KAWAI GX-5 PE akusztikus zongora beszerzése tárgyában.

A zongora bemutatására a tavaszi időszakban került volna sor a lesenceistvándi Művelődési ház épületén belül, azonban a jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel az ünnepséget 2020. július 31. napjára kellett halasztani.

A meghívóban szereplő programelemek megtartásra kerültek, az új zongora bemutatásakor először a környék általános iskolás tanulói (köztük hátrányos helyzetű is) léptek fel. A műsor második felében Király Emőke Mária zongoraművész adott koncertet Király Lajos fuvolaművész közreműködésével. A lakosság részéről kis létszámban, ám annál nagyobb érdeklődéssel és csodálattal vettek részt az ünnepségen, hallva az új zongora csodálatos hangját.

Tóth Csaba, Lesenceistvánd Község Önkormányzatának polgármestere tisztelettel megköszönte a lakosságnak és a fellépőknek a részvételt. Bízik abban, hogy egyre több gyermek érdeklődéssel fog fordulni a zenei világ felé, kihasználva a település által nyújtott lehetőséget, hogy zongorázni tanulhassanak.
SZ2020 logó.jpg

Lesenceistvánd, 2020. augusztus 05.


Tóth Csaba
polgármester

 

 

 

 

 

Leader logoVulkánok Völgye Leader

Beszámoló a „Legyen a zene mindenkié" projekt nyítórendezvényérőlDátum: 2021. augusztus 14.
Időpont: 17,30 óra


Helyszín: Káptalantóti


Káptalantóti Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a LEADER Kulturális Eszközbeszerzés – VP6-19.2.1-97-3-17 számú pályázati kiírás keretében egy Kawai GX3 fekete magasfényű zongora beszerzése tárgyában.

Az ingyenes nyitórendezvény 2021. augusztus 14-én délután 17:30 órai kezdettel került megtartásra. A program kezdéseként a megjelenteket Csom Károlyné, Káptalantóti Község polgármestere köszöntötte. Az ünnepség keretein belül beszédet mondott Navracsics Tibor, Veszprém megye 3. sz. választókerületének új elnöke, az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős valamint az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém nyertes pályázati programja megvalósításának koordinálásáért felelős kormánybiztos, továbbá Csiza Elemér, a Leader Vulkánok Völgye Egyesület munkaszervezet-vezetője is.

A rendezvényen fényét Fejes Krisztina zongoraművész, a magyar kortárs zenei élet meghatározó művészegyénisége emelte. A rendezvényen lehetőséget biztosítottunk általános iskolás tanulónak is a bemutatkozásra.
SZ2020 logó.jpg

Káptalantóti, 2021. augusztus 14.


Csom Károlyné
polgármester

 

 

 

 

 

Leader logoVulkánok Völgye Leader

Beszámoló az akusztikus zongora ünnepélyes átadásárólDátum: 2020. augusztus 05, szerd
Időpont: 17,00 óra


Helyszín: Lesenceistvánd


Lesenceistvánd Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a LEADER Kulturális Eszközbeszerzés – VP6-19.2.1-97-3-17 számú pályázati kiírás keretében egy KAWAI GX-5 PE akusztikus zongora beszerzése tárgyában.

A zongora bemutatására a tavaszi időszakban került volna sor a lesenceistvándi Művelődési ház épületén belül, azonban a jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel az ünnepséget 2020. július 31. napjára kellett halasztani.

A meghívóban szereplő programelemek megtartásra kerültek, az új zongora bemutatásakor először a környék általános iskolás tanulói (köztük hátrányos helyzetű is) léptek fel. A műsor második felében Király Emőke Mária zongoraművész adott koncertet Király Lajos fuvolaművész közreműködésével. A lakosság részéről kis létszámban, ám annál nagyobb érdeklődéssel és csodálattal vettek részt az ünnepségen, hallva az új zongora csodálatos hangját.

Tóth Csaba, Lesenceistvánd Község Önkormányzatának polgármestere tisztelettel megköszönte a lakosságnak és a fellépőknek a részvételt. Bízik abban, hogy egyre több gyermek érdeklődéssel fog fordulni a zenei világ felé, kihasználva a település által nyújtott lehetőséget, hogy zongorázni tanulhassanak.
SZ2020 logó.jpg

Lesenceistvánd, 2020. augusztus 05.


Tóth Csaba
polgármester

 

 

 

 

 

Leader logoVulkánok Völgye Leader

Szakmai beszámoló az „ZENGŐ ZONGORA ZALAHALÁPON” című nyitó


rendezvényről


Dátum: 2019. december 10, kedd
Időpont: 17,00 óra


Helyszín: Zalahaláp
 

Zalahaláp Község Önkormányzata a LEADER Vulkánok Völgye Egyesület Kulturális Eszközbeszerzés című pályázat keretében egy KawaiiNV10 típusú digitális zongorát, és a hozzákapcsolódó kihangosító egységet /Elektovoice ETX 15P, és 15SP hangfalakat, illetve Allan and HeathZed 16 Fxanalóg keverőpult/ nyert el. Az ünnepélyes átadásukra 2019. december 10-én (kedd) 17:00 órai kezdettel került sor a Zalahalápi Művelődési Házban.

A program kezdéseként a megjelenteket Bedő Lajos Sándor,a Leader Vulkánok Völgye Egyesület Elnöke, Zalahaláp Község polgármestere köszöntötte.

Az ünnepség keretein belül beszédet mondott Csiza Elemér, a Leader Vulkánok Völgye Egyesület munkaszervezet-ve¬zetője, valamint Rák Csaba zenetanár, hangszerkereskedő, a Kawaii gyár területi képviselője.

Az erre az alkalomra összeállított műsorban a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és diákjai működtek közre.

A Zeneiskola tanárai: Müller Ilona zongorán játszott, Tóthné Kovács Katalin hegedült, Zavaczkiné Fehér Éva fuvolán, és Haga Kálmán, aki harsonán játszott, valamint a Zeneiskola diákjai: Fehér Zita, aki hegedűn, és Joó Zsombor, aki furulyán játszott.


A pontos műsor az alábbiak szerint alakult:


Bigeglia: a moll szonáta 3. és 4. tételét zongorán előadta Müller Ilona, furulyán játszott az országos versenyt is elnyert Joó Zsombor tanuló. 

Bogár István: 4 bagatellje következett, amelyet zongorán előadott Müller Ilona, harsonán játszott Haga Kálmán.

Massnet: Meditációját fuvolán előadta Zavaczkiné Fehér Éva, zongorán közreműködött Müller Ilona.

Huber: A dúr kettősversenyét zongorán előadta Müller Ilona, hegedűn játszott Tóthné Kovács Katalin, valamint Fehér Zita.

Müller Ilona a zongorán orgona hangszínben is játszott, így teljes egészében bemutatásra került az elnyert hangszer.

Igazi zenei csemegével örvendeztették meg a pedagógusok és diákok a zalahalápi közönséget.

Az ünnepséget svédasztalos állófogadással, kötetlen beszélgetéssel zártuk.

A jövőben is tervezünk ehhez hasonló koncerteket, jeles időszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódóan, amiből hagyományt szeretnénk teremteni. Helyszínként a Római Katolikus Templom, a Prónay Kúria, és a Művelődési Ház is adott a külső helyszínek mellett. Reméljük, hogy a Leader Zenei Udvar mellett a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa programjaiba is becsatlakozhatunk.


Zalahaláp, 2019. december 10.


SZ2020 logó.jpgBedő Lajos
polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

Leader logoVulkánok Völgye Leader

Szakmai beszámoló az „Ádventi orgona nyitókoncert” című nyitó


rendezvényről


Dátum: 2019. december 01, vasárnap
Időpont: 16,00 óra


Helyszín: Révfülöp
 

Az ingyenes nyitókoncert Köszöntéssel, és a fellépők bemutatásával kezdődött.
 

A koncert elején bemutattuk a pályázott orgonát és ismertettük a LEADER pályázatot, amely által a gyülekezet hozzájutott az orgonához. Az orgonakoncert a Szigligeti Általános Iskola három hátrányos helyzetű növendékének ádventi hangulatú ének és furulya fellépésével kezdődött. Néhány énekhez az orgona szolgált kísérő hangszerül. 
A helyi Őszi Rózsa Nyugdíjas Kórus szintén adventi és karácsonyi ihletésű kórusműveket szólaltatott meg. A koncert második felében Müller Ilona művésznő adott elő orgonadarabokat melyekhez saját gondolatait fűzte. A művésznő ádventi gondolataihoz Igei asszociációk hangzottak el (lásd a beszámoló végén). A Koncert hálaadással, az orgona Isten munkájába való ajánlással, és áldással végződött.
 

Az Orgonakoncert menete:
Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé… 9Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. (Zsolt 103,1-12)
 

1. Az első, egy rövidke mű, de annál impozánsabb. Számomra Isten dicsőségét hirdeti, Az eljövendőt, akit annyira vártak már a tanítványai is.
 
Mindannyian vétkeztek, és híjával vannak Isten dicsőségének, de megigazultak ingyen, Isten kegyelméből, Krisztus Jézus megváltása által. (Róm 3, 23)
A teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. (Róm 8,20-21)
 

Zipoli: All 'Offertoriie
 

2. Ez a darab még azon a bakeliten szerepelt (talán Csendes éj volt az album címe) , amit gyerekkoromban reggeltől-estig hallgattunk karácsonykor és már akkor elgondolkodtam, hogy a szegény pásztorok voltak azok, akik elsőként pillanthatták meg a Megváltót.
 
Abban az órában Jézus kitörő örömmel dicsőítette az Istent a Szentlélekben, ezekkel a szavakkal: „Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilvánítottad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett neked. (Lk 10,21)
 

Zipoli:Pastorale
 

3. J. S. Bach szinte minden művében azt érzem, hogy az élet végső kérdéseire keresi és adja meg a választ. Mély gondolatiság és Istenhit szövi át, Felemeli a lelket Istenhez, vigasztal és erőt ad.
Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. (2Kor 1,3-4)
 

Bach: 4 korálelőjáték:
Vater unser im Himmelreich
Wer nur den lieben Gott walten
Jesus, meine Zuversicht
Vom Himmel hoch, da komm ich her
Adagio
a-moll kisprelúdium és fúga
 

4. Ez egy nagyon rövid mű, de a lüktetése karácsonyi.
Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. 69Erős szabadítót támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából, 70amint kijelentette azt szent prófétái által örök időktől fogva, 71hogy megszabadítson ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket; 72hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, 73arról az esküről, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak; és megadja nekünk, 74hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, 75szentségben és igazságban őelőtte életünk minden napján. 76Téged pedig, kisgyermek, a Magasságos prófétájának neveznek majd, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait, 77hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére bűneik bocsánata által, 78Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, 79hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. (Lk1 68,79)
 

Stanley: Siciliano
 

5. A Suit (vagy szvit ) a barokk kor jellegzetes zeneműve, több tételes, különböző karakterekkel. Ebből játszok két tételt. Jellegzetessége a táncos alaplüktetés Ez a mű a játékossága és változatossága miatt került a műsorba.
Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik, akár egy liliom. 2Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és a Sárón díszében. Meglátják az ÚR dicsőségét, Istenünk méltóságát. 3Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a megroskadt térdeket! 4Mondjátok a remegő szívűeknek: Legyetek erősek, ne féljetek! Íme, jön Istenetek, és bosszút áll, jön Isten, és megfizet, megszabadít benneteket! 5Akkor majd kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. 6Akkor majd úgy szökell a sánta, mint a szarvas, és ujjong majd a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztában, és a kietlen tájon patakok. 7Tóvá lesz a délibáb, és víz fakad a szomjú földön. (Ézs 35,1-7)
 

Clérambault: Suite
 

6. Az utosló két mű a karácsonyi CD-men is hallható.
Az elsőben Georg Bőhm egy karácsonyi korálra írt öt gyönyörű variációt (dicsértessél Jézus Krisztius kezdettel) Az egyik kedvenc darabom.
 
És látomásomban sok angyal hangját hallottam a trón, az élőlények és a vének körül, számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer volt; 12és így szóltak hatalmas hangon: Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás!
 
És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: A trónon ülőé és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké! (Jel 5,11-13)
 

Böhm: Gelobet seist du, Jesu Christ
 

7. Ez utolsó, pedig a másik kedvencem. Szintén egy karácsonyi dallamot variál a szerző. Nagyon szárnyaló és dinamikus a mű. A szenteste hangulatát idézi nekem, sok-sok angyallal, akik vidám énekszóval hirdetik, hogy megszületett a kis Jézus. 
Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.
 
A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. (Lk 2, 10-14)
 

Daquin: Noel
 

 

Kővágóörs, 2019. december 01.


SZ2020 logó.jpgVeres István

 

 

 

  

 

 

 

Leader logoVulkánok Völgye Leader

Szakmai beszámoló az „Orgonaszó a Nemesvitai Plébánián” című nyitó


rendezvényről


Dátum: 2019. november 23, szombat
Időpont: 16,00 óra


Helyszín: Nemesvita
 

Plébániánk számára a LEADER Kulturális Eszközbeszerzés pályázat támogatásával Content típusú digitális orgonát vásároltunk.
Az új orgona bemutató koncertjét a nemesvitai római katolikus templomban (Nemesvita, Templom tér 2.) 2019.november 23-án, szombaton 16 órai kezdettel rendeztük. A mindenki számára ingyenes rendezvényen tekintélyes számú érdeklődő vett részt.
Az új orgonát Fódi Ákos plébános megáldotta, utána a környék általános iskolás tanulói léptek fel, majd Perneczky Balázs orgonaművész adott koncertet az új orgonán. A rendezvényen hátrányos helyzetű tanulók számára is lehetőséget biztosítottunk.
 

A tanulók műsora:
Elsőként Futó Regina helybeli általános iskolai tanuló adta elő Hárs László Levél az erdőből című versét, majd a lesencetomaji Winterstein Virág és Vanessza testvérpár gyermekdalokat énekelt.
Harmadikként a Badacsonytördemici Tördemic Néptáncegyüttes két tagja – Nagy Liliána és Samu Bíbor – egy népdalcsokorral szerepelt.
A műsor befejezéseként Perneczky Balázs orgonaművész különféle korszakokban született műveket adott elő, ezzel mintegy bemutatva azt is, hogy az új orgona többféle hagyományos
orgonát is képes helyettesíteni.
 

Perneczky Balázs rövid életrajza: A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karán végzett orgonaművész-tanár szakon Dr. Csanádi László DLA növendékeként, majd zongora szakon Dr. Zsigmondné Dr. Papp Évánál. Számos országos és nemzetközi verseny díjazottja. Kétszer nyerte el Szeged Megyei Jogú Város Művészeti Ösztöndíját. Gyakorta koncertezik itthon és külföldön is. A Karolina Művészeti Iskola tanára 2000 óta. Emellett tanít a a SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnáziumában, 1998 óta a Szent József jezsuita
templom orgonistája. Boldog házasságban él, 3 gyermek édesapja.
 

Az orgonakoncert műsora:
1. J.S. Bach: d-moll toccata és fúga
2. J.S. Bach: Air a D-dúr szvitből
3. J.S. Bach: Der Tag, ist so freudenreich kezdetű korálelőjáték
4. Liszt Ferenc: B-A-C-H fantázia és fúga
5. Koloss István: Chorea Hungarica (Magyar táncok a lőcsei tabulatúrás könyvből)
6. Böellmann: Gótikus szvit
 

A rendezvény végén a fellépőknek Fódi Ákos plébános és Csali János Ferenc polgármester mondott köszönetet.
 

  SZ2020 logó.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Leader logoVulkánok Völgye Leader

Szakmai beszámoló az „Orgonaszó a Révfülöpi Plébánián” című nyitó


rendezvényről


Dátum: 2019. október 20, kedd
Időpont: 16,00 óra


Helyszín: Révfülöp Római Katolikus Templom
 

2019. október 20-án 16 órára a rendezvény  kezdetére megtelt a templom. A környező településekről Balatonszepezdről és Zánkáról is szép számmal jöttek vendégek. Megtisztelt jelenlétével Veres István evangélikus lelkész is a helyi evangélikus egyházközség több tagjával együtt.  A meghirdetett rendezvény az új orgona megáldásával vette kezdetét, melyet. Csizmazia Sándor helyi plébános végzett. A liturgiában segítségére volt Péringerné Sárkány Mária kántor, aki vezette az énekeket orgona kísérettel.  A megáldott orgonán a révfülöpi származású Müller Ilona zongoraművész adta elő Zipoli: All'Offertorie művét. Ezt kővetően A Szigligeti Általános Iskola  tanulói léptek fel: Falati Kitti és Falati Liliána énekléssel. Majd ezután Domonkos Luca tanuló adta elő Cesar Frank: Panis Angelicus művét furulyán. A révfülöpi Őszirózsa nyugdíjas kórus 16 tagjának énekes betétje zárta  a rendezvény első részét. Folytatódott az új orgona bemutatása Bach, Clérambault és Frank művek eljátszásával. A koncert végén elhelyezték a pályázati támogatást hirdető táblát a templom bejárat közelében. A helyi plébános megköszönte a pályázati lehetőséget az Európai Uniónak és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési minisztériumnak. Plébános jelezte, hogy további koncerteket is terveznek környékbeli művészek meghívásával és környező iskoláknak: révfülöpi, zánkai és balatoncsicsói iskolák bevonásával. A koncert végeztével a templomon kívül jó hangulatú beszélgetéssel folytatódott a rendezvény.


Révfülöp, 2019. október 21.


SZ2020 logó.jpgCsizmazia Sándor
Plébános

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leader logoVulkánok Völgye Leader

Szakmai beszámoló zongoraavató ünnepségről

Új zongora beszerzése a Csigó Malom Kulturális és Művészeti Központ Alapítvány részére

Ünnepélyes zongoraavató a Csigó Malomban

A rendezvény fővédnöke Fenyvesi Zoltán, országgyűlési képviselő
védnöke Bedő Lajos, a Leader Vulkánok Völgye Egyesület elnöke

Dátum: 2019. október 8, kedd
Időpont: 17,00 óra


Helyszín: 8286 Gyulakeszi Kossuth Lajos utca 109.
Csigó Malom műemléképület, koncertterem

Hosszú évek óta a térség meghatározó művészeti és közösségi központja a gyulakeszi Csigó Malom, ahol az elmúlt években mintegy 120 programra került sor a legkiválóbb művészek közreműködésével. Klasszikus zenei koncertek, kiállítások, pódiumszínház, a Klassz a pARTon! fesztivál eseményei várták a közönséget Bartunek Katalin művészeti vezetésével.

Örömünnep, a közönség és a művészek közös ünnepe volt a napokban lezajlott zongoraavató program, amelyen átadták a Csigó Malom Kulturális és Művészeti Központ Alapítvány által Leader pályázatból beszerzett Kawai koncertzongorát. A Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei-Király Emőke hegedű, Benczik Boglárka fuvola-és tanára, Király Jenő fuvolaművész, a Csigó Art Festhez évek óta kötődő Jávorkai Sándor hegedűművész, Jávorkai Ádám csellóművész, Érdi Tamás zongoraművész virtuóz produkciói felidézték a nyári fesztiválok hangulatát. Az Európa színpadait is meghódító művészek pedig továbbra is támogatásukról biztosították a Csigó Art Festet, a Csigó Malom Kulturális és Művészeti Központ Alapítványt.

Mint ahogy a térség közéleti személyiségei is szót ejtettek a Csigó Alapítvány jelentőségéről és a jövőről. Horváth Ernő, a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöki kabinetjének vezetője, Bedő Lajos, a Vulkánok Völgye Leader Egyesület elnöke, Csiza Elemér, a munkaszervezet vezetője hangsúlyozták a Csigó Art Fest jelentőségét, a kultúra közösségépítő, térségfejlesztő szerepét. 

Can Togay, a Veszprém 2023 Európa Kulturális Fővárosa művészeti főtanácsadója a Veszprém-Balaton együttműködést, egy egységes, erős kulturális tér megteremtését. vázolta fel, mint a térség fejlődésének alapját. Ennek a Balaton Régió-Veszprém kulturális térnek lehet egy meghatározó Balaton-felvidéki szereplője a Csigó Malom, amely az új hangszer beszerzésével egy kistelepülésen teremti meg a minőségi kultúra, az európai értékek bemutatásának feltételeit, a vidéki életminőség javításának esélyeit.

Az ünnepi műsor után, ahogy az már a Csigó malomban megszokott, borkóstoló mellett, baráti beszélgetésekkel folytatódott a program. Sor került É.Szabó Márta „Akinek a madarak is Chopint énekelnek” című könyvének dedikálására is, amely a ma már Liszt Ferenc- és Prima Primissima díjas Érdi Tamás gyermekkorát, művészi pályájának fejlődését mutatja be.

A rendezvényen-amely ingyenesen volt látogatható részt vettek a Csigó Art Fest látogatói, a Vulkánok Völgye Leader Egyesület vezetői, munkatársai, a Csigó Malom Kulturális és Művészeti Központ Alapítvány kuratóriumi tagjai, a térség közéleti, művészeti életének szereplői, a környező települések koncertkedvelő lakosai.

SZ2020 logó.jpg

Érdi Tamás Liszt Ferenc-és Prima Primissima –díjas zongoraművész
 

Jávorkai Sándor hegedűművész és Jávorkai Ádám zongoraművész
 

Király Emőke, a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendéke
 

Can Togay, a Veszprém 2023 Európa Kulturális Fővárosa művészeti főtanácsadója
 

Horváth Ernő, a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöki kabinetjének vezetője,
 Bedő Lajos, a Vulkánok Völgye Leader Egyesület elnöke

Leader logoVulkánok Völgye Leader

Szakmai beszámoló az „ÚJ ORGONA BESZERZÉSE A MONOSTORAPÁTI
RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIATEMPLOMBA” című nyitó


rendezvényről


Dátum: 2019. július 26.
Időpont: 16,00 óra


Helyszín: Monostorapáti, Nepomuki Szent János Római Katolikus Plébániatemplom
(8296 Monostorapáti, Petőfi utca)
 

2019. Július 26-án a Monostorapáti Nepomuki Szent János Római Katolikus Plébánia Templom ingyenes nyitórendezvényre hívta a település lakosságát és a településre látogató vendégeket. A közel kettő órás rendezvényt a Mária Rádió Veszprémi vételkörzete élőben sugározta, így a térben jelenlévők mellett további több száz hallgató is részese lehetett a szentmisével egybekötött rendezvénynek. 
 

A nyitórendezvény szentmisével kezdődött, melynek kezdetén Illés Sándor plébános köszöntötte a jelenlévőket és felkérte Takács Péter Monostorapáti polgármestert, mint a Vulkánok Völgye Leader Egyesület elnökségének tagját, hogy köszöntse a jelenlévőket és mutassa be a pályázati lehetőséget. Polgármester Úr bevezetőjét követően Illés atya mondott pár szót az orgona beszerzés folyamatáról és a pályázatról. A köszöntőket követően Orsós Kira verse következett, majd kezdetét vette a szentmise. A mise zárásaként a Parafónia Zene Mindenkié Egyesület és a Dunaújvárosi Széchenyi István gimnázium tanulói adtak közös koncertet. Előszőr a Parafónia Zenekar tagjai a magyar zeneirodalom klasszikusaiból válogatva adtak zenés koncertet, majd a dunaújvárosi kórus hazai és európai egyházi és világi kórusműveket vonultatott fel. A Rodgers 588 típusú orgonán Schenek Antalné kántor játszott.
 

Monostorapáti, 2019. augusztus 6.
SZ2020 logó.jpg

Illés Sándor 
plébános

 

 

 

 

 

 

Leader logoVulkánok Völgye Leader

Szakmai beszámoló ingyenes nyitó


rendezvényről


Dátum: 2019. június 28, kedd
Időpont: 18,00 óra


Helyszín: Lesencetomaj
 2019. június 28-án délután 6 órakor, énekkel és hangszeres zenével színesített ingyenes nyitó rendezvényen került átadásra Lesencetomaji Művelődési Házban egy digitális koncertzongora. 

Az átadást követő műsorban énekelt Winterstein Virág és testvére Winterstein Vanessza, a helyi Lesence Völgye Általános Iskola tanulói. Továbbá hangszeren játszott Enyingi Donát és Patkó Lilla – zongora, Péber Emília és Király Alex – fuvola, és Király Emőke – hegedű, – mindannyian általános iskolai tanulók, ill. zeneiskolai növendékek. 

Király Lajos, a Járdányi Pál Zeneiskola tanára röviden bemutatta a digitális zongorát, és az abban rejlő játéklehetőségek sokszínű skáláját. majd Király Emőke Mária zongoraművész adott felejthetetlen koncertet a helyi és a térségből összegyűlt vendégeknek. 

Mészáros László János polgármester köszöntötte az ünnepélyes alkalomra egybegyűlteket, és ajándékkal köszönte meg a koncert szereplőinek az ingyenes fellépést. 

Bedő Lajos, a térségi LEADER szervezet – Vulkánok Völgye Egyesület – elnöke méltatta a Vidékfejlesztési Program kereteiben megvalósult, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 95%-os intenzitással finanszírozott fejlesztést. 

Csiza Elemér, a vidékfejlesztési munkaszervezet vezetője a LEADER Zenei Udvar programot ismertette, ami segítséget és lehetőséget nyújt a Balaton-felvidéken is komolyzenei koncertek megvalósítására.

A rendezvény zárásaként állófogadáson beszélgethettek kötetlenül a rendezvényen megjelentek.


Lesencetomaj, 2019.07.08.


SZ2020 logó.jpgMészáros László János
polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Vulkánok Völgye Egyesület